Uluslararası Felsefi Boyutları ile İletişim ve Teknoloji Sempozyumu, farklı disiplinleri bir araya getiren bir düşünce platformu olarak 14-15 Ocak 2023 tarihlerinde İstanbul’da açılışını yapacaktır.

Sempozyumun amacı; bilişim devrimine yol açmış olan teknolojikleşme ve dijitalleşmenin medya, iletişim, insan düşüncesi ve toplumsal yaşam üzerindeki etkisini felsefi açıdan analiz etmek, böylece neler olup bittiğini anlamaya katkı sunmak, teknolojik geleceğe dair öngörüler oluşturmaktır. Ayrıca bu uluslararası sempozyumun dijital iletişim ve teknolojikleşmenin arka planıyla ilgilenen sosyal düşünürleri ve filozofları bir araya getirmesi beklenmektedir.

Teknoloji, bir araç ve dil olarak başta iletişim çalışmaları olmak üzere birçok disiplinin araştırma alanı içindedir. Bu sempozyumda, bilimin ve teorik bilginin bir çıktısı olan teknolojinin gündelik yaşamı ve toplumsal oluşumları nasıl dönüştürdüğü ve felsefenin bu dönüşümü nasıl ele aldığı sorularına yanıt aranmaktadır.

ABA Derneği, ISophos Dergisi ve Kedidedi Yayıncılık’ın ortak bir organizasyon olan Sempozyum; önümüzdeki yıllarda belirleyeceği bilişim merkezli yeni tema ve başlıklarda farklı disiplinlerden uzmanların katılımıyla teknoloji üzerine felsefi çalışmalar platformu olarak zenginleşecektir.

Prof. Dr. David Gunkel, Prof. Dr. Thomas A. Bauer, Prof. Dr. Hacı Mustafa Açıköz, Prof. Dr. Selahattin Halilov’un katılımıyla gerçekleşecek Sempozyum Açılış Oturumu, iletişim ve teknoloji üzerine felsefi düşünmeye çağrı niteliğinde olacaktır.

Sempozyum Bildiri Özetleri Kitapçığı, ISBN’li e-kitap olarak yayınlanacak. Bildiri tam metinleri ise uluslararası akademik dergilerden olan AJIT-E ve ISophos Dergisi’nin bir sonraki sayısında yayınlanacaktır. Yayınlar için ayrıca ücret talep edilmeyecektir.

Sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir.

Sempozyuma katılım ücretsizdir.

@2022 Tüm hakları saklıdır.
tr_TRTurkish