Yazım Kuralları

  • Bildiri özeti metni, Türkçe ve İngilizce her iki dilde yazılmalıdır.
  • Bildiri özeti amaç, yöntem, bulgular, sonuç ve önerileri içerecek şekilde en az 200 en fazla 500 kelimeden oluşmalıdır. Alt başlık kullanılmadan tek paragraf olarak yazılmalıdır.
  • Özetin altında bir satır boşluk bırakılarak, en az 3 en fazla 5 sözcükten oluşan anahtar kelimeler (keywords) verilmelidir.
  • Özet metin ve anahtar kelimeler her iki tarafa yaslanmış olmalıdır.
  • Bildiri Başlığı ilk harfi büyük olacak şekilde Calibri yazı formatında 11 büyüklüğünde tamamı kalın olacak şekilde yazılmalıdır.
  • Bildiri başlığının hemen altında yazar isimleri yazılmalı ve her bir yazar için dipnot verilmelidir.
  • Dipnot bölümünde yazarın çalıştığı kurum, bölümü, unvanı, e-posta adresi ve ORCİD numarası mutlaka belirtilmelidir.
  • Bildiri özetleri, Word formatında hazırlanmalıdır. Sisteme Word dışında PDF vb. formatta yüklenmemelidir.

 • Bildiri tam metinlerinde Türkçe ve İngilizce başlık, öz, anahtar kelime mutlaka olmalıdır.
 • Başlık altına yazar isimleri eklenmeli ve yazar detaylarına dipnotta yer verilmelidir.
 • Tam metinde, düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere ana ve alt başlıklar kullanılmalı ve bu başlıklar numaralandırılmalıdır.
 • Bildiri tam metinleri, referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) ‘un 7.sürümüne göre hazırlanmalıdır.

 • Bildiri tam metinleri, uluslararası akademik dergilerden AJIT-E ve ISophos’un sempozyum özel sayısında yayınlanacaktır. Yayınlar için ücret talep edilmeyecektir. 
 • Ayrıca dileyen katılımcılar tam metinlerini ISBN numaralı tam metin kitabında da yayınlatabilir. Ancak 
 • Yazım kuralları için linklere bakınız:
  www.isophos.org 
 • dergipark.org.tr/ajit-e
@2022 Tüm hakları saklıdır.
tr_TRTurkish