About

Sempozyum Hakkında

Uluslararası Felsefi Boyutları ile İletişim ve Teknoloji Sempozyumu, farklı disiplinleri bir araya getiren bir düşünce platformu olarak 14-15 Ocak 2023 tarihlerinde İstanbul’da açılışını yapacaktır.

Sempozyumun amacı; bilişim devrimine yol açmış olan teknolojikleşme ve dijitalleşmenin medya, iletişim, insan düşüncesi ve toplumsal yaşam üzerindeki etkisini felsefi açıdan analiz etmek, böylece neler olup bittiğini anlamaya katkı sunmak, teknolojik geleceğe dair öngörüler oluşturmaktır. Ayrıca bu uluslararası sempozyumun dijital iletişim ve teknolojikleşmenin arka planıyla ilgilenen sosyal düşünürleri ve filozofları bir araya getirmesi beklenmektedir.

Teknoloji, bir araç ve dil olarak başta iletişim çalışmaları olmak üzere birçok disiplinin araştırma alanı içindedir. Bu sempozyumda, bilimin ve teorik bilginin bir çıktısı olan teknolojinin gündelik yaşamı ve toplumsal oluşumları nasıl dönüştürdüğü ve felsefenin bu dönüşümü nasıl ele aldığı sorularına yanıt aranmaktadır.

ABA Derneği, ISophos Dergisi ve Kedidedi Yayıncılık’ın ortak bir organizasyon olan Sempozyum; önümüzdeki yıllarda belirleyeceği bilişim merkezli yeni tema ve başlıklarda farklı disiplinlerden uzmanların katılımıyla teknoloji üzerine felsefi çalışmalar platformu olarak zenginleşecektir. 

Prof. Dr. David Gunkel, Prof. Dr. Thomas A. Bauer, Prof. Dr. Hacı Mustafa Açıköz, Prof. Dr. Selahattin  Halilov’un katılımıyla gerçekleşecek Sempozyum Açılış Oturumu,  iletişim ve teknoloji üzerine felsefi düşünmeye çağrı niteliğinde olacaktır. 

Sempozyum Bildiri Özetleri Kitapçığı, ISBN’li e-kitap olarak yayınlanacak. Bildiri tam metinleri ise uluslararası akademik dergilerden olan AJIT-E ve ISophos Dergisi’nin bir sonraki sayısında yayınlanacaktır. Yayınlar için ayrıca ücret talep edilmeyecektir.

Sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir.

Sempozyum Konuları

 • Ağ içi Örgütlenmeler ve Dijital Aktivizm
 • Akıllı Toplumlar ve Toplum 5.0
 • Bilişim Felsefesi
 • Bilişim Ontolojisi: Artırılmış, Sanal ve Tele-gerçeklik
 • Dijital Antropoloji, Transhümanizm ve Posthümanizm
 • Dijital Din ve Maneviyat Araştırmaları
 • Dijital Eğitim Felsefesi, E-Öğrenme
 • Dijital Ekosistem ve Çevre Felsefesi
 • Dijital Emek ve Emeğin Dönüşümü
 • Dijital Etik ve Robotik Etiği
 • Dijital Etnografik Çalışmalar
 • Dijital Oyunlar, Oyunlaştırma ve Oyun Felsefesi
 • Dijital Sanat ve Sanat Felsefesi
 • Dijital Tüketim Kültürü
 • Dijital Vatandaşlık, E-Demokrasi ve E-Yönetişim
 • E-Spor ve Spor Felsefesi
 • E-Ticaret ve Yeni İş Modelleri
 • Fütürizm ve Teknolojik Gelecek
 • Hayvan Bilişimi ve Hayvan Felsefesi
 • İletişim Felsefesi ve Teorileri
 • İnternet Felsefesi
 • Küreselleşme ve Dijitalleşme
 • Sosyal Ağlar ve Yeni İletişim Ortamları
 • Sosyal Medya Fenomenliği
 • Tekno-psikoloji Araştırmaları
 • Teknoloji Bağımlılığı
 • Teknoloji Felsefesi
 • Teknoloji ve Dil Etkileşimi
 • Teknolojik Kentlerde Uzam ve Zaman
 • Veri Epistemolojisi: Verileştirme ve Büyük Veri
 • Zihin Felsefesi, Yapay Zekâ ve Akıllı Sistemler
@2023
tr_TRTurkish